nina01

NINA ZHOVNARTSUK
NINA@TOPCOACH.SE

 

Vad behöver ni?

Get to the top - hårdvara. Lagar och avtal, uppsägningar, anställningsavtal, lönerevision, mallar, personalhandbok och policies.

Get to the top - mjukvara. Utvecklingssamtal, stöd vid rekrytering av personal, ledarskapsutveckling, medarbetarundersökningar, rehabilitering, arbetsmiljökartläggningar.

Köp hela paketet eller plocka russinen ur kakan. Vi jobbar både med långa och korta uppdrag och anpassar oss efter våra kunders behov.

Dags att ta steget vidare?

Chefscoachning. Syftar till att hjälpa chefer att bli bättre ledare utifrån sina personliga förutsättningar. Vi hjälper våra kunder att få nya infallsvinklar och komma fram till ett mer genomtänkt agerande.

Karriärcoachning - utveckling. Syftar till att hjälpa våra kunder att ta steget vidare inom organisationen. Vi tittar på nuläget, egenskaper, drivkrafter och vilka möjligheter som finns.

Karriärcoachning - outplacement. Syftar till att hitta en ny sysselsättning. Vi hjälper våra kunder att ta steget vidare i karriären som kan vara ett nytt jobb, studier eller egen verksamhet. Vi jobbar med CV-granskning, sökvägar och intervjuteknik.

Våra coachingprogram:

6-veckorsprogrammet Vi träffas tre gånger under sex veckor. Passar dig som vill hitta en ny sysselsättning.
3-månadersprogrammet Vi träffas fem gånger under tre månader. Passar dig som vill hitta en ny sysselsättning eller om du vill utvecklas i din yrkesroll.
6-månadersprogrammet Vi träffas tio gånger under sex månader.  Passar dig som är ny som chef eller dig som vill ta ett steg vidare i karriären.
12-månadersprogrammet Vi träffas 15 gånger under 12 månader. Passar dig som vill avancera i chefsrollen och bli en riktigt duktig ledare.

Varje möte är individuellt och 60 minuter långt. Mellan våra möten får kunden arbetsrelaterade uppgifter att jobba med. Själva coachingtillfället är bara en del av coachingen, det som händer mellan varje möte är en stor del. All coaching sker under konfidentiella former och vi följer International Coach Federations riktlinjer när det gäller etik och moral.